به گزارش نجوا، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد طرح استفساریه ماده (73) و تبصره (3) ماده (52) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با آخرین اصلاحات، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصلاح مواد(3)، (6) و(24)قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی، بررسی ‌تقاضای ‌عده‌ای ‌از نمایندگان‌ مجلس‌ ‌در مورد لغو ‌رسیدگی ‌به ‌لایحه‌ حمایت ‌از حقوق‌ معلولان‌ طبق‌ 85 قانون اساسی و گزارش های کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین ایران و جمهوری قرقیزستان و همچنین بین ایران و جمهوری ارمنستان در دستور کار صحن مجلس قرار دارد.

نمایندگان همچنین هفته آینده گزارش های کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه‌معاهده‌ بین‌ ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه‌در موضوعات کیفری، لایحه الحاق دولت ایران به تشریفات(پروتکل) اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد بکارگیری کودکان در منازعه مسلحانه، لایحه موافقتنامه الحاق دولت ایران به موافقتنامه‌های نیس و لوکارنو و لایحه معاهده معاضدت قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین ایران و جمهوری خلق چین را بررسی خواهند کرد.

نمایندگان همچنین گزارش کمیسیون انرژی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت ایران و دولت جمهوری آذربایجان در زمینه ساخت و بهره برداری از نیروگاههای برق آبی مارازاد و اردوباد و گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه دوجانبه حمل و نقل هوایی بین دولت ایران و دولت جمهوری زیمبابوه را استماع و سپس به گزارش های کمیسیون عمران در مورد لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مسافر و کالا از طریق جاده بین دولت‌ ‌ایران و دولت‌جمهوری‌قزاقستان و لایحه تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها و اصلاحات بعدی آن موضوع قطعنامه ها خواهند پرداخت.

همچنین گزارش های کمیسیون عمران در مورد لایحه تصویب مقررات بین المللی جلوگیری از تصادم در دریا و گزارش کمیسیون عمران در مورد لایحه تصویب اصلاحات مقررات بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا هفته آینده در صحن مجلس بررسی می شود.