گزارش

در حال حاضر مشکل بیکاری به بحران تبدیل شده و تنها 9 ماه و نیم از عمر دولت باقی مانده است؛ دولتی که کمک به اشتغال کشور و کاهش نرخ بیکاری را در زمره شعارهای خود قرار داده بود.

به گزرش نجوا اگرچه موج ایجاد شده از بیکاری در کشور ناشی از سیاست‌های غلط و بی‌تدبیری دولت گذشته است، اما انتظار می‌رفت که امیدی که در دل جامعه بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید ایجاد شده بود، زنده شود و ایجاد اشتغال به طور محسوس در جامعه دیده شود.

حال در این شرایط که به هیچ‌وجه در حوزه اشتغال، بهبود شرایطی حس نمی‌شود و حتی گزارش مرکز آمار ایران نیز از افزایش نرخ بیکاری به 12.2 درصد خبر می‌دهد، اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونان وی، از ایجاد 2 میلیون و 400 هزار شغل خبر می‌دهند.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال 1391 تعداد جمعیت فعال اقتصادی در این سال حدود 24 میلیون و 105 هزار و 506 نفر بود و در عین حال، جمعیت بیکار 2 میلیون و 944 هزار و 158 نفر گزارش شده بود. آمار بازار کار در سال 1392 نیز حاکی از آن است که تعداد جمعیت فعال اقتصادی حدود 23 میلیون و 834 هزار و 551 نفر و تعداد افراد بیکار در این بازه زمانی 2میلیون و 488 هزار و 372 نفر است که میزان شاغل در این سال 21 میلیون و 346 هزار و 179 نفر است. مقایسه آماری تعداد شاغلان سال 1391 و 1392 حکایت از آن دارد که در سال 1392 حدود 184 هزار و 831 نفر به جمعیت  شاغل در کشور اضافه شده است.

از سوی دیگر در سال 1393 نیز بیانگر آن است که تعداد جمعیت فعال در این سال 23 میلیون و 818 هزار و 469 نفر و تعداد بیکار 2میلیون و 514 هزار و 166 نفر است و تعداد افراد شاغل در این سال 21 میلیون و 304 هزار و 303 نفر است. مقایسه آماری تعداد شاغلان سال 1392 و 1393 بیانگر این است که در سال 93 حدود 41 هزار و 876 نفر از تعداد شاغلان در سال 93 کم شده است. یعنی 41 هزار و 876 نفر از شاغلان موجود شغل خود را از دست داده و در صف بیکاران قرار گرفته‌اند.

چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال 1394 نیز حکایت از آن دارد که 24 میلیون و 701 هزار و 177 نفر جمعیت فعال در این سال و تعداد بیکاران 2 میلیون و 729 هزار و 092 نفر است که تعداد افراد شاغل در این سال 21 میلیون و 972 هزار و 85 نفر است.  همچنین مقایسه آمار تعداد شاغلان در سال 1393 و 1394 با توجه به این‌که تعداد شاغلان از 21 میلیون و 304 هزار و 303 نفر در سال 93 به 21 میلیون و 972 هزار و 85 نفر در سال 94 رسیده، یعنی 667 هزار و 782 نفر در سال 94 به تعداد شاغلان افزوده شده است. بنابراین طبق گزارش مرکز آمار ایران طی سال‌های 1392 تا 1394 در مجموع 811 هزار اشتغال‌زایی خالص صورت گرفته که با ادعای ایجاد دو میلیون و 400 هزار شغل اختلاف فاحش 1.6 میلیون نفری دارد.

البته ممکن است که وزیر کار آمار اشتغال‌زایی فصل بهار 95 را هم به آمار قبلی اضافه کرده باشد که هرچند به‌لحاظ کارشناسی مقایسه آمار سالانه با فصلی ایراد دارد، ولی با فرض افزودن 750 هزار شغل ایجاد شده در بهار 95 به آمار سه سال گذشته، باز هم اختلاف 850 هزار نفری در آمار اعلامی دولت با گزارش مرکز آمار ایران وجود دارد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین خبر